فن ورز شبکه هوایی برق

رعایت ایمنی درشبکه های توزیع برق

طول دوره آموزش

با توجه به میزان ساعات برگزاری این دوره در هفته   (43 ساعت آموزش نظری و ۹۶ ساعت آموزش عملی و در مجموع ۱۳۹ ساعت )

مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت

کارآموزان پس از گذراندن دوره آموزشی فوق ، در صورت تمایل جهت ارتقاء مهارت خود می توانند در دوره های مهارتی مرتبط شرکت نمایند.

 شرایط لازم  جهت شرکت در دوره

۱-  دارا بودن حداقل تحصیلات دیپلم برق

۲- دارا بودن سلامت کامل جسمی و روانی

۳- داشتن حداقل سن  15 سال تمام ( به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ آئین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد پذیرش کارآموزان گروه سنی ۱۵- ۱۲ سال ، منوط به ارائه اجازه ی کتبی ولی و یا قیم قانونی کارآموز است).

۴-    این دوره آموزشی پیش نیاز مهارتی ندارد