نام گروه نام استاندارد نام استاندارد به لاتین ساعت کل
ساختمان اپراتور تزریق بتن   ۱۱۰
ساختمان اپراتور دستگاه حفار تونل   ۱۶۰
ساختمان اجرای گودبرداری پی کنی و  نصب نگهدارنده چاله و ترانشه   ۴۸
ساختمان اجرای قالب بندی آجری فونداسیون   ۴۸
ساختمان اسکلت ساز    ۱۴۷
ساختمان انباردار مصالح   ۲۲۰
ساختمان انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی Doing alliances in construction operations ۴۰
ساختمان آرماتوربند سیستم ICF در ساختمانسازی به روش صنعتی   ۹۲
ساختمان برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار Microsoft Project(MSP)  Workshop planning and control project with Microsoft Software Project (MSP) ۴۰
ساختمان برنامه ریزی CPM و کنترل پروژه با نرم افزار (P3)  CPM scheduling and project control with (P3) software  ۶۴
ساختمان پردازش داده‌های (GPS) با نرم افزار TRIMBLE GEO OFFICE (TGO)   ۴۰
ساختمان تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe Structural foundation analysis and design with SAFE ۵۶
ساختمان تفکیک و تسطیح اراضی   ۷۰
ساختمان تنظیم قراردادهای متداول در ساخت و ساز شهری  Setting Common contracts with Urban Construction ۷۰
ساختمان خواندن نقشه های سازه بتنی   ۹۲
ساختمان سرشکنی با نرم افزار GEOLAB   ۶۰
ساختمان طراح اجزاء سیستم آبرسانی با نرم افزار LOOP Designer of water component system with LOOP software ۳۲
ساختمان طراح پمپ برای ایستگاه پمپاژ با نرم افزار PUMP Pump design for pumping stations with software PUMP ۳۲
ساختمان طراح سیستم جمع آوری آبهای سطحی با نرم افزار STROM Designer of surface water collection system with software STORM ۴۰
ساختمان طراح قالب سازی تلفیقی چند منظوری بتنی Multipurpose Template Designer compilation of Concrete ۱۳۶
  طراح معماری داخلی *    
ساختمان طراح هیدرولیکی با برنامه ۱۱ -MIKE Hydraulic design with MIKE -11  ۴۸
ساختمان طراح هیدرولیکی با برنامه EHC-HMS Hydraulic design with EHC-HMS ۴۸
ساختمان طراح هیدرولیکی با برنامه HEC – RAS Designer of hydraulic program with using of HEC – RAS ۴۸
  طراح هیدرولیکی با برنامه HEC – RAS    
ساختمان طراح و آنالیز سازه با SAP Structural analysis and design with SAP ۱۲۰
ساختمان طراح و برنامه ریز حفاری چاه های عمیق آب  Designer and Planner drilling deep water wells ۲۰۰
ساختمان طراحی اتصالات سازه های فولادی (پیچی و جوشی)   ۳۰
ساختمان طراحی پروژه راه سازی با نرم افزار Auto CAD Land Development Road construction project design using of Auto CAD Land Development software ۳۲
ساختمان طراحی سازه های بتن مسلح  Design of Reinforced Concrete Structures ۶۰
ساختمان طراحی ساختمان‌های هوشمند و مقاوم در برابر زلزله   ۶۰
ساختمان طراحی مسیر با نرم افزار SIVAN DESIGN CIVILCAD   ۶۰
ساختمان فن ورز آزمایشگاه کارگاهی بتن   ۴۰
ساختمان فن ورز آزمایشگاه مصالح ساختمانی   ۴۸
ساختمان کار ایمن در ارتفاع   ۴۸
ساختمان کار ایمن و بهداشت حرفه ای در ساختمان   ۴۸
ساختمان کار با نرم افزار LAND DEVELOPMENT (پیشرفته)   ۲۵۹
ساختمان کار با نرم افزار سه بعدی طراحی مسیر  AUTO DESK CIVIL DESIGN 2D   ۹۳
ساختمان کار با نرم افزار سه بعدی طراحی مسیر AUTO DESK CIVIL DESIGN 3D   ۸۲
ساختمان کارگر عمومی جوشکاری   ۹۰
ساختمان کارگر عمومی ساختمان   ۳۱
ساختمان کارگر عمومی مقنی Pitman (General skill worker) ۳۰
ساختمان کارگر عمومی نقشه بردار    ۱۶
ساختمان کارور GPS   ۱۰۰
ساختمان کارور SDR MAP    ۸۵
ساختمان کارور اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم افزار Arclew GIS geographic information software Arclew operator ۴۸
ساختمان کارور حفاری چاه های عمیق آب    ۱۳۰
ساختمان کارور دستگاه های عمق یابی هیدروگرافی(اکوساندر)   ۹۰
ساختمان کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی  GIS با نرم­افزار ARC GIS   ۵۰
ساختمان کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS GIS geographic information operator ۴۸
ساختمان کارور گیرنده های GPS تک فرکانسه   ۵۱
ساختمان کنترلر    ۲۰۰
ساختمان لوله کش گاز خانگی و تجاری    ۹۰
ساختمان متره و براورد به کمک نرم افزار   ۴۸
ساختمان متره و برآورد احجام کار   ۴۸
ساختمان مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد PMBOK Managing construction projects based on PMBOK standard ۶۵
ساختمان مدیر پیمان عمومی General agreement manager ۴۰
ساختمان مدیر قوانین و مقررات عمومی پیمانها Director of public contracts regulations ۳۲
ساختمان مدیر مهندسان مشاور Consulting Engineering Manager ۴۰
ساختمان مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی    ۱۲۰
ساختمان مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کارگاه ساختمانی   ۴۸
ساختمان مکان یابی بهینه و صحیح اسکان اضطراری زلزله با سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS   ۱۵۰
ساختمان نصاب عایق ها و پوشش های مورد نیاز در سیستم LSF   ۱۲۰
ساختمان نظارت بر اجرای عملیات گودبرداری، پی و پی کنی Supervision of excavation and foundation  ۴۰
ساختمان نظارت وکنترل بر اجرای ساختمانهایی با مصالح بنایی   ۴۸
ساختمان نقشه بردار    ۲۱۰
ساختمان نقشه بردار با دستگاه های الکترونیکی Total Station(نقشه بردار ماهر)   ۴۵
ساختمان نقشه بردار کارگاهی   ۱۵۳
ساختمان نقشه بردار مسیر   ۱۰۳
ساختمان نقشه کش کارگاهی سازه های فولادی   ۱۲۰
معماری مکان یابی بهینه و صحیح اسکان اضطراری زلزله با سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS    ۱۵۰
معماری نقشه کش ساختمان با Autocad   ۳۲۲
معماری طراحی پروژه های ساختمانی بصورت سه بعدی  و دو بعدی با RHINOCEROS   ۴۸
معماری طراحی فضاهای داخلی و خارجی با نرم افزار Lumion pro   ۶۵
معماری بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در طراحی معماری   ۶۰
معماری پرزنته و شیت بندی معماری به کمک نرم افزار Photoshop   ۴۰
معماری طراح اسکیس و راندر با نرم ا فزار SKetchBook   ۶۳
معماری طراحی معماری خانه براساس اصول اولیه معماری پایدار   ۶۴
معماری بکارگیری ضوابط و مقررات حاکم بر ساخت و سازشهری با رویکرد مهندسی معماری و عمران Rules and regulations governing the construction of urban architecture and civil engineering ۳۰
معماری دکوراسیون، طراحی داخلی و خارجی به صورت سه بعدی با نرم افزار Google Sketch Up   ۹۹
معماری طراحی معماری سبز ( مسکونی) Green Architectural Design (Residential) ۱۶۵
معماری شیت بندی معماری با نرم افزار InDesign Arrangement of architectural sheets By InDesign Software ۸۳
معماری طراحی و دکوراسیون داخلی با نرم افزار Kitchen Draw (KD) Kitchen and bathroom decoration design With Kitchen Draw ۶۵
معماری طراح معماری با نرم افزار۳D- Max Architecture Designer With 3D- Max ۱۸۰
معماری طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار ۳DMAX و رندرگیری با پلاتین VRay   ۹۰
معماری نور پردازی و متریال دهی با قابلیت رندر بالا با نرم افزار V_RAY   ۴۵
معماری دکوراسیون و طراحی معماری داخلی با استفاده از نرم افزار ۳DMAX VRay و رندرگیری با پلاگین   ۱۱۰
معماری  طراحی و دکوراسیون داخلی چوبی با کمک نرم افزار۳DMAX و رندرگیری با پلاگینVRay   ۷۵
معماری طراحی رندرهای معماری(Post Production) Designer architectural rendering (post production) ۸۰
معماری مرمتگر و احیاء و بازسازی ابنیه تاریخی با نرم افزار  Studio 3dMax   ۱۵۲
معماری طراحی معماری داخلی(درجه۲)   ۲۹۵
معماری طراحی مسکن(ویلایی و آپارتمانی)   ۲۹۷
معماری مونتاژ کار قطعات سنگ صنعتی    ۳۸
معماری کارگرعمومی عایق کار رطوبتی وآسفالت کار ابنیه    ۱۶
معماری طراح و نصاب شیشه سکوریت   ۴۸
معماری نصاب کاغذ دیواری ، موکت و پارکت ۱۲۰
معماری کارگر عمومی نقاش ساختمان    ۱۶
معماری فضاساز یکپارچه دکوراتیو (پوشش۳D)   ۱۵۰
معماری دکوراتور وودگلس و آبستره WOOD GLASS & MEDIA GLASS & RIVER TABLE ۱۲۰
معماری کارگر عمومی برقکار ساختمان    ۲۰