حرفه:نقشه بردار
حرفه:کارور اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم افزار Arclew
حرفه:کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم­افزار ARC GIS
حرفه:کارگر عمومی جوشکاری
حرفه:کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری
حرفه:ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی (HSE)
حرفه:انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی
حرفه:برنامه ریزی CPM و کنترل پروژه با نرم افزار (P3)
حرفه:بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در اجرای معماری ساختمان
حرفه:سرنصاب سازه سیستم ICF در ساختمان سازی به روش صنعتی
حرفه:طراح معماری داخلی *
حرفه:طراح هیدرولیکی با برنامه EHC-HMS
حرفه:لوله کش گاز خانگی و تجاری
مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد PMBOK
برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار Microsoft Project(MSP)
برنامه ریزی CPM و کنترل پروژه با نرم افزار (P3)
طراح اجزاء سیستم آبرسانی با نرم افزار LOOP
طراح پمپ برای ایستگاه پمپاژ با نرم افزار PUMP
طراح سیستم جمع آوری آبهای سطحی با نرم افزار STROM
طراحی پروژه راه سازی با نرم افزار Auto CAD Land Development
مدیر مهندسان مشاور
طراحی و مدل سازی سازه های فولادی و بتنی به وسیله نرم افزار Revit Structure
طراحی اتصالات سازه های فولادی (پیچی و جوشی)
طراحی و محاسبات دستی ساختمان بر اساس ضوابط مقررات ملی ساختمان
تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe
طراحی سازه های بتن مسلح
طراحی ساختمان‌های هوشمند و مقاوم در برابر زلزله
طراح هیدرولیکی با برنامه HEC – RAS
طراح هیدرولیکی با برنامه ۱۱ -MIKE
طراح هیدرولیکی با برنامه EHC-HMS
ایمنی و بهداشت حرفه ای  در کارگاه های ساختمانی (HSE)
مدیر قوانین و مقررات عمومی پیمانها
انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی
تنظیم قراردادهای متداول در ساخت و ساز شهری
فن ورز آزمایشگاه کارگاهی بتن
فن ورز تست بتن کارگاهی( صنایع
فن ورز آزمایشگاه مصالح ساختمانی
کارور اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم افزار Arclew
کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
متصدی تعیین صورت وضعیت
کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی  GIS با نرم­افزار ARC GIS
تفکیک و تسطیح اراضی
طراحی و اجرای شبکه های میکروژئودزی
کارور گیرنده های GPS تک فرکانسه
انجام محاسبات و تهیه نقشه با نرم افزار  نقشه برداری CGSURVEY
ایجاد پایگاه داده و رقومی سازی نقشه‌های خطی (DIGITIZING)
پردازش تصاویر رقومی با نرم افزار MATLAB
پردازش داده‌های (GPS) با نرم افزار TRIMBLE GEO OFFICE (TGO)
تعدیل و سرشکنی خطاهای  مشاهدات نقشه برداری
تهیه نقشه با نرم افزار نقشه برداری SURFER
سرشکنی با نرم افزار GEOLAB
طراحی مسیر با نرم افزار SIVAN DESIGN CIVILCAD
کار با نرم افزار سه بعدی طراحی مسیر  AUTO DESK CIVIL DESIGN 2D
کار با نرم افزار سه بعدی طراحی مسیر AUTO DESK CIVIL DESIGN 3D
کار با نرم افزار LAND DEVELOPMENT (پیشرفته)
نقشه بردار کارگاهی
نقشه بردار مسیر
کمک مجری اجرای مقاوم سازی
مکان یابی بهینه و صحیح اسکان اضطراری زلزله با سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
متره و برآورد احجام کار
متره و براورد به کمک نرم افزار
نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های فلزی