حرفه:مدیریت اضطراب و بیان نافذ
حرفه:مدیریت زمان
حرفه:مشاوره و هدایت آموزشی
حرفه:پژوهشگر
حرفه:پیشخدمت اداری
حرفه:ساماندهی محیط کار (۵S)
حرفه:سخنرانی حرفه ای
حرفه:آمادگی شغلی
حرفه:آموزش حقوق شهروندی
دوره های مدیریت تبلیغات
دوره های مدیریت برند
دوره های مدیریت بازاریابی
دوره های تحقیقات بازاریابی
دوره های مدیریت عملیات فروش
دوره های مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM )
دوره های مدیریت موثر زمان
دوره های مهارتهای ارتباطی برای مدیران اجرایی
دوره های توسعه مهارت های رهبری ( دوره ویژه )
دوره های مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار
دوره های بازرگانی بین المللی ( International Trade )
دوره های استاندارد ISO9001 ویرایش سال ۲۰۰۸
دوره های اقتصاد کلان و تاثیر آن بر بنگاه های اقتصادی
دوره های آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM
دوره های استراتژی
دوره های استراتژی های برنده ( BSC )
دوره های جامعه شناسی سازمانهای ایرانی
دوره های مدیریت در کسب و کارهای خانوادگی
دوره های کسب و کارهای خانوادگی
دوره های طراحی مدل کسب و کار
دوره های مدیریت فروش و رفتار با مصرف کننده
دوره های مبانی کارآفرینی
دوره های اصول مدیریت پروژه
دوره های مدیریت استراتژیک بازاریابی
دوره های مدیریت استراتژیک سرمایه گذاری
دوره های زبان کسب و کار ( Business English )
دوره های مدیریت تبلیغات
حرفه:توسعه و تقویت مهارت های هوش حر کتی
حرفه:خلاقیت و نو آوری در محیط کار