طراحی مدارات میکرو کنترلری ۱۶ بیتی DSPIC (تکمیلی)
طراحی مدارات میکرو کنترلری ۱۶ بیتی DSPIC (مقدماتی)
طراحی و تحلیل مدارات میکروکنترلر خانواده AVR
طراحی تابلوهای روان
بکارگیری میکروکنترلرهای AVR و ماژول های مرتبط در IOT( اینترنت اشیاء)
تولید هوا و کنترل سیلندرها
کنترل سیلندرها به کمک شیر حافظه
کنترل تداخلی و کنترل الکتروپنوماتیکی
کنترل الکتروپنوماتیکی به کمک رله و سنسور
اتوماسیون و کنترل سیستم های الکتریکی با نرم افزار AUTOMATION STUDIO
کارورAUTOMATION STUDIO(هیدرولیک,پنوماتیک)
کار با ابزار دقیق پیشرفته
کار با نرم افزار SPEEDOMETERS
کالیبراسیون ابزاردقیق
کالیبراسیون وسایل اندازه گیری ابعاد و زوایا
 کالیبراسیون وسایل اندازه گیری دما
 کالیبراسیون وسایل اندازه گیری فشار
بکارگیری نکات ایمنی و حفاظتی تخصصی برق
کار با اجزای سیستم های کنترل صنعتی
راه اندازی موتورهای الکتریکی AC با کنتاکتورها
برنامه نویسی PLC S7- 300 با دستورات پایه
برنامه نویسی PLC S7- 300 با دستورات پیشرفته
برنامه نویسی PLC-S7-200 با دستورات پایه
برنامه نویسی PLC-S7-400
اتوماسیون و برنامه نویسی با PLC S7-1200
اتوماسیون و برنامه نویسی plc های اشنایدر با نرم افزار twido soft
اتوماسیون و برنامه نویسی plc های اشنایدر با نرم افزار twido suit
اتوماسیون و برنامه نویسی ITS PLC Professional Edition
برنامه نویسی  PLC LS با دستورات پایه
شبیه سازی محیط های صنعتی با نرم افزار FACTORY I/O
برنامه نویسی HMI KINCO
برنامه نویسی PLC KINCO
راه اندازی موتورها و درایوهای STEP KINCO,SERVO KINCO
برنامه نویسی plc   با نرم افزار SimuPLC
برنامه نویسی و پیکر بندی شبکه اترنت
راه اندازی شبکه صنعتی AS-INTERFACE
راه اندازی شبکه صنعتی PROFIBUS
مانیتورینگ با نرم افزار WinCC Flexible
مانیتورینگ وراه اندازی پنلهای صنعتی بانرم افزار protool
مخابره داده با نرم افزار OCR و تکنولوژی PLC
کنترل و مانیتورینگ صنعتی بانرم­ افزار Proficy HMI/SCADA
طراحی و مونیتورینگ صنعتی با استفاده از نرم افزار GENIEDAQ
کار با درایورهای صنعتی
کنترل ­و نظارت بر طرح و تجهیزات با نرم­ افزارCitect HMI/SCADA
کار با نرم افزار CITECT HMI – SCADA
کار با نرم افزار LABVIEW
کار با نرم افزار CFCS7
کار با نرم افزار PCS7
برنامه نویسی به زبان S7-Graph
شبیه سازی سیستم های اتوماسیون صنعتی با نرم افزار SIMIT
برنامه نویسی PLC FATEK   با دستورات پایه
برنامه نویسی PLC FATEK   با دستورات پیشرفته
مانیتورینگ با  HMI FATEK
کنترل دور موتور های الکتریکیAC  با Drive FATEK
راه اندازی موتور و درایو Servo FATEK
کار با شبکه صنعتی  MODBUS FATEK
برنامه نویسی PLC Delta  با دستورات پایه
برنامه نویسی PLC Delta  با دستورات پیشرفته
راه اندازی موتور و درایو servo Delta
کنترل دور موتورهای الکتریکیAC با  Drive Delta
مانیتورینگ با HMI Delta
کار با شبکه صنعتی MODBUS Delta
طراحی و تحلیل سیستم‌های کنترل دینامیکی
تحلیل سیستم‌های هوشمند و کنترلی به روش منطق فازی
طراحی و تحلیل شبکه‌های عصبی مصنوعی و شبکه های عصبی- فازی
طراحی کنترلر PID با الگوریتم های هوشمند