دپارتمان عنوان دوره طبقه بندی دوره افراد هدف مدت ساعت
ایمنی و hse دوره عمومی ایمنی مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی کارگران مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی داربست مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی پیمانکاران مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی کار در ارتفاع مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی مخازن مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی کار در انبار داری مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی در بالابرها و آسانسورها مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی جوشکاری و برشکاری مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی درکار با انواع جرثقیل ها مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی حمل و نقل با لیفتراک مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی ترافیک و رانندگی تدافعی مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی کار با انواع ماشین آلات صنعتی مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی در کارگاه های صنعتی مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی در کارگاه های سد سازی مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی در طراحی و مهندسی مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار مهارتی    
ایمنی و hse ممیزی ایمنی SA مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی در جابه جایی و ذخیره سازی سیلندرهای گاز مایع مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی و حفاظت در عملیات ساختمانی مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی در آزمایشگاه مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی در انبار مواد خطرناک مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی سیستم های تحت فشار مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی در کار با رایانه و صفحات نمایشگر مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی گاز طبیعی مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی کار با مواد رادیواکتیو مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی و بهداشت در محیط های اداری مهارتی    
ایمنی و hse مدیریت ایمنی فرایند PSM مدیریتی    
ایمنی و hse مدیریت آموزش ایمنی مدیریتی    
ایمنی و hse مدیریت ایمنی و روابط کار مدیریتی    
ایمنی و hse مدیریت کیفیت جامع TQM در ایمنی مدیریتی    
ایمنی و hse یکپارچه سازی سیستم مدیریت ایمنی با دیگر سیستم های مدیریت مدیریتی    
ایمنی و hse دوره های سازمانی ایمنی و بهداشت صنعتی ایمنی مشارکتی با استفاده از تکنیک future workshop مدیریتی    
ایمنی و hse ایمنی در زلزله مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی در تعمیرات اساسی تجهیزات نفتی (اورهال) مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی کوره ها مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی در معادن مهارتی    
ایمنی و hse ایمنی در تونل ها مهارتی    
ایمنی و hse آشنایی با عملیات بلاستینگ و ایمنی آن مهارتی    
ایمنی و hse برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS مهارتی    
ایمنی و hse اصول ایمنی تاسیسات آب و فاضلاب مهارتی    
ایمنی و hse سیستم های ایمنی (انواع حفاظها) مهارتی    
ایمنی و hse کلیات اصول و مبانی پدافند غیر عامل مهارتی    
ایمنی و hse دوره های آموزشی بهداشت مهارتی    
ایمنی و hse مدیریت پسماندهای شیمیایی و دفع ضایعات مدیریتی    
ایمنی و hse بیمارسهای ناشی از کار و پیشگیری از آن مدیریتی    
ایمنی و hse بیماری های شغلی و طب کار مدیریتی    
ایمنی و hse اصول بهداشت فردی و آشنایی با بیماری های شایع در مناطق گرمسیری مدیریتی    
ایمنی و hse مبارزه با حشرات جوندگان بندپایان و حیوانات خطرناک مدیریتی    
ایمنی و hse سرطان ها شغلی مدیریتی    
ایمنی و hse سم شناسی صنعتی مدیریتی    
ایمنی و hse آشنایی با انواع ماسک های تنفسی و استفاده از آنها مدیریتی    
ایمنی و hse کنترل کیفیت و میکروبیولوژی آب آشامیدنی مدیریتی    
ایمنی و hse روش های نمونه برداری از آلاینده های شیمیایی محیط کار مدیریتی    
ایمنی و hse کمک های اولیه امداد و نجات مدیریتی    
ایمنی و hse استرس در محیط کار مدیریتی    
ایمنی و hse آشنایی با روشهای حفاظت شنوایی مدیریتی    
ایمنی و hse نوبت کاری و اثرات آن مدیریتی    
ایمنی و hse اصول و روشهای طراحی و اندازه گیری روشنایی در محیط کار مدیریتی    
ایمنی و hse آشنایی با روشهای آنالیز پوسچر مدیریتی    
ایمنی و hse بهداشت حرفه ای بیمارستان مدیریتی    
ایمنی و hse صدا و ارتعاش در محیط کار مدیریتی    
ایمنی و hse دوره های آموزش محیط زیست مهارتی    
ایمنی و hse ممیزی داخلی استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO 14001 مدیریتی    
ایمنی و hse مبانی محیط زیست مهارتی    
ایمنی و hse روش های جمع آوری و دفع فاضلاب و زباله های صنعتی مهارتی    
ایمنی و hse آلودگی های زیست محیطی مهارتی    
ایمنی و hse مدیریت صحیح پسماندها و ضایعات جامد شهری و صنعتی مدیریتی    
ایمنی و hse بهداشت آب و دفع صحیح فاضلاب شهری و صنعتی مهارتی    
ایمنی و hse شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی EIA مدیریتی    
ایمنی و hse کاهش و بازیابی گازهای ارسالی به فلر در پالایشگاه ها مهارتی    
ایمنی و hse کاهش آب مصرفی و پساب تولیدی با استفاده از روش water pinch مهارتی    
ایمنی و hse قوانین منابع طبیعی و حفظ محیط زیست مدیریتی    
ایمنی و hse اثرات زیست محیطی تخلیه فاضلاب ها مهارتی    
ایمنی و hse دوره های آموزش حریق مهارتی    
ایمنی و hse مبانی حریق مهارتی    
ایمنی و hse مبانی ایجاد حریق و راه های پیشگیری از آن مهارتی    
ایمنی و hse اصول فرماندهی عملیات آتش نشانی مهارتی    
ایمنی و hse سیستم های اعلام و اطفا حریق خودکار ( بر اساس استاندارد NFPA10 و NFPA 72) مهارتی    
ایمنی و hse سیستم های اعلام حریق دستی مهارتی    
ایمنی و hse هیدرولیک آتش نشانی مهارتی    
ایمنی و hse دسترسی به آب و منابع آتش نشانی مهارتی    
ایمنی و hse بررسی و گزارش نویسی علل حریق مهارتی    
ایمنی و hse پمپ های آتش نشانی مهارتی    
ایمنی و hse آشنایی با سازمان ها و استانداردهای ملی و بین المللی ایمنی و آتش نشانی مهارتی    
ایمنی و hse طراحی سیستم های اطفا حریق و نرم افزار pipenet مهارتی    
ایمنی و hse دوره های آموزش ارزیابی ریسک و شناسایی خطرات مهارتی    
ایمنی و hse شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک مدیریتی    
ایمنی و hse انواع خطرات و مدیریت ریسک ها در کارگاه ها مدیریتی    
ایمنی و hse ارزیابی و تکنیک های ریسک مدیریتی    
ایمنی و hse ارزیابی ریسک مواد شیمیایی  به روش coshh مدیریتی    
ایمنی و hse ارزیابی ریسک به روش wiliam fine مدیریتی    
ایمنی و hse تربیت کارشناس ارزیابی ریسک مدیریتی    
ایمنی و hse تکنیک های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد ISO17776 مدیریتی    
ایمنی و hse ارزیابی کمی ریسک  QRA مدیریتی    
ایمنی و hse شناسایی خطرات محیطی به روش HAZID و ارزیابی ریسک به روش bow tie مدیریتی    
ایمنی و hse آشنایی با خطرات گاز H2S مدیریتی    
ایمنی و hse خطرات کار با روغن های آسکارل حاوی BCP مدیریتی    
ایمنی و hse دوره های آموزشی حوادث مهارتی    
ایمنی و hse حوادث ناشی از کار و بررسی آن ها مهارتی    
ایمنی و hse گزارش دهی تحقیقات و تجزیه و تحلیل حوادث مهارتی    
ایمنی و hse نقش سرپرستان در کاهش حوادث شغلی مهارتی    
ایمنی و hse امداد و نجات در حوادث گاز کلر مهارتی    
ایمنی و hse سیستم فرماندهی حادثه ICS مهارتی    
ایمنی و hse دوره های تخصصی HSE مهارتی    
ایمنی و hse مقررات و اصول HSE مهارتی    
ایمنی و hse سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیستHSE مهارتی    
ایمنی و hse اصول بازرسی HSE مهارتی    
ایمنی و hse اصول گزارش نویسی در HSE مهارتی    
ایمنی و hse اصول HSE در بارگیری و حمل و نقل زمینی مهارتی    
ایمنی و hse روشهای آموزش و فرهنگ سازی HSE  در کارگاهها مهارتی    
ایمنی و hse اقتصاد مهندسی HSE مهارتی    
ایمنی و hse  در حمل و نقل مواد شیمیایی قابل اشتعال و انفجار یا سمی HSE مهارتی    
ایمنی و hse HSE در عملیات گودبرداری و خاک برداری مهارتی    
ایمنی و hse HSE سندبلاست و شات بلاست مهارتی    
ایمنی و hse HSE برمبنای OSHA مهارتی    
ایمنی و hse تهیه و تدوین HSE plan مهارتی    
ایمنی و hse آشنایی با سیستم برچسب گذاری مهارتی    
ایمنی و hse روش های ممیزی و بازرسی مهارتی    
ایمنی و hse اصول تهویه صنعتی عمومی    
ایمنی و hse  مطالعه خطر و قابلیت آن(HAZOP) مدیریتی    
ایمنی و hse  تجزیه و تحلیل درخت خطا (FTA) مدیریتی    
ایمنی و hse تجزیه و تحلیل درخت واقعه (ETA) مدیریتی    
ایمنی و hse تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA) مدیریتی    
ایمنی و hse تجزیه و تحلیل (( چه می شود اگر )) (WHAT-IF) مدیریتی    
ایمنی و hse  تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر(PHA) مدیریتی    
ایمنی و hse تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی (JSA) مدیریتی    
ایمنی و hse تجزیه و تحلیل خطرات کارکردی یا تجزیه و تحلیل خطرات خطا (FHA) مدیریتی    
ایمنی و hse روش های گزارش نویسی و تجزیه و تحلیل مدیریتی    
ایمنی و hse  ردیابی انرژی ها و تجزیه و تحلیل حفاظت ها (FT&BA) مدیریتی    
ایمنی و hse  تجزیه و تحلیل خطرات عملیات و پشتیبانی (O&SHA) مدیریتی    
ایمنی و hse تجزیه و تحلیل خطرات سیستم و زیر سیستم (SHA&SSHA) مدیریتی    
ایمنی و hse آشنایی با عوامل روانی محیط کار عمومی    
ایمنی و hse دوره عمومی ایمنی و بهداشت صنعتی عمومی    
ایمنی و hse آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار عمومی    
ایمنی و hse آشنایی با عوامل فیزیکی محیط کار عمومی    
ایمنی و hse  آشنایی با عوامل شیمیایی محیط کار عمومی    
ایمنی و hse آشنایی با عوامل بیولوژیک محیط کار عمومی    
ایمنی و hse  آشنایی با ارگونومی و عوامل انسانی عمومی