نام گروه نام استاندارد نام استاندارد به لاتین ساعت کل
صنایع خودرو

تعمیروجوشکاری

اگزوز خودرو

Repair and welding automotive exhaust ۱۸۴
صنایع خودرو تعمیر سپر خودرو  Car bumper repair ۳۰
صنایع خودرو تکنولوژی خودرو Automotive technology ۴۵
صنایع خودرو

پیاده و سوار کردن، عیب یابی

و رفع انواع سیستم تعلیق  و فرمان

۶۰
صنایع خودرو کاربرد اصول ایمنی وبهداشت محیط کار Application of the principles of workplace Health and Safety ۳۰
صنایع خودرو تعمیر دیفرانسیل های مستقل Repairing of Automotive Independent Differentials  ۳۰
صنایع خودرو کاربا دستگاههای عیب یاب خودرو Using of the automotive diagnostic devices ۳۰
صنایع خودرو تعمیر سیستم جرقه زنی Repairing ignition system ۳۰
صنایع خودرو تعمیر موتورخودرو بنزینی Repairing automotive petrol engine ۱۳۰
صنایع خودرو تعمیر سیستم ترمزمعمولی وABS  ضدقفل ترمز (Repairing anti-lock braking system (ABS  ۴۰
صنایع خودرو کاربرد کامپیوتر درخودرو Usage of computer in an automobile ۳۰
صنایع خودرو تعمیر سیستم فرمان معمولی و هیدرولیک Manual and hydraulic power steering system repair ۳۰
صنایع خودرو تعمیرسیستم تعلیق خودرو   Automotive suspension system repair ۴۰
صنایع خودرو تعمیرسیستم فرمان وتعلیق خودرو Repairing the suspension and  Steering system of automobiles ۱۱۰
صنایع خودرو تعمیرسیستم ترمز، فرمان وتعلیق   ۱۳۶
صنایع خودرو تعمیرکارسیستم فرمان مکانیکی و هیدرولیکی (پرقدرت) Powerful  hydraulic  and  mechanical steering system repairer ۱۲۰
صنایع خودرو تعویض روغن خودروهای سبک changing engine oil of light vehicles ۴۰
صنایع خودرو تعمیرکار برق خودرو   Automotive electrical system repairman ۴۸۰
صنایع خودرو تعمیر آلترناتور خودرو Repair of automotive alternators ۳۰
صنایع خودرو تعمیرقفل وشیشه بالابربرقی خودرو Repair of automotive locks and power windows  ۸۴
صنایع خودرو  عیب یابی سیستم های الکتریکی(تعلیق ،فرمان و ترمز ) خودروهای تویوتا و لکسوس Toyota & Lexus diagnosis electrical systems (suspension, steering & breaks)  ۳۵
صنایع خودرو تعمیر سیستم فرمان های برقی خودرو Automotive Electric Power Steering Repair ۶۰
صنایع خودرو تعمیر استارتر خودرو Automotive starter repair ۴۰
صنایع خودرو تعمیرکار کولر خودرو Air conditioning mechanics ۱۵۰
صنایع خودرو تعمیرکار باطری، استارتر و آلترناتور خودرو  Automotive Battery, Starter & Alternator Repairman ۱۲۵
صنایع خودرو نصب دزد گیر خودرو Car alarm installers ۳۰
صنایع خودرو تعمیر و نصب سیستم های حفاظتی خودرو Install and repair of automotive protection systems ۱۲۰
صنایع خودرو کارواش با فناوری نانو  Car wash with using of  Nanotechnology ۴۰