برای ورود به کلاس روی دکمه زیر کلیک کنید

ورود به کلاس

راهنمایی: باکلیک روی دکمه ورود به کلاس مرحله بعد از منوی Guest
با وارد نمودن نام و نام خانوادگی وارد کلاس مجازی گردید