دپارتمان عنوان دوره طبقه بندی دوره افراد هدف مدت ساعت
تاسیسات  حرفه:انجام اتصالات لوله های فیتینگی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۰۰
تاسیسات  حرفه:انجام اتصالات لوله های مسی,آلومینیومی و پلاستیکی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۷۰
تاسیسات  حرفه:اپراتور توربین گاز نیروگاه مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۰۶
تاسیسات  حرفه:اپراتوری بویلرهای نیروگاه مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۹۰
تاسیسات  حرفه:تبدیل سیستم های مخرب لایه ازن به سیستم های غیر مخرب در سردکننده های خانگی و تجاری مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
تاسیسات  حرفه:تعمیرکار و نگهدار سیستم های تهویه مطبوع (حرارت مرکزی) مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۳۶
تاسیسات  حرفه:تعمیرکار مشعل گازی * مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۵۰
تاسیسات  حرفه:راه اندازی و کنترل مدارات برقی و برد الکترونیکی سیستم های سردکننده خانگی و تجاری مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۰۰
تاسیسات  حرفه:سرپرستی کارگاه هوا دهنده مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۷۵
تاسیسات  حرفه:طراح و محاسب دیگ بخار مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۷۰
تاسیسات  حرفه:طراحی و آنالیز پایپینگ با نرم افزار AutoPipe مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰
تاسیسات  حرفه:طراحی و محاسبه لوله کشی صنعتی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۹۸
تاسیسات  حرفه:عیب یابی ورفع عیوب دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۸۸
تاسیسات  حرفه:کنترل، نظارت و ارزیابی تأسیسات مکانیکی و برقی دستگاه هوارسان مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۸۰
تاسیسات  حرفه:لوله کشی لوله های گالوانیزه مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۴
تاسیسات  حرفه:لوله کش صنعتی(خاص پتروشیمی) مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۷۳۵
تاسیسات  حرفه:لوله کش،نصاب و تعمیرکار سیستمهای تبادل حرارت مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۶۸
تاسیسات  حرفه:متصدی اتصالات پمپ مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۵۰
تاسیسات  حرفه:مسئول دیگ بخار (صنایع ) مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۰۹
تاسیسات  حرفه:نصب سامانه کنترل هوشمند موتورخانه گرمایشی (آبگرم) مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۰
تاسیسات  حرفه:نصب، راه اندازی و تعمیر سیستم های تبادل حرارت مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۷۲