ردیف دپارتمان عنوان دوره طبقه بندی دوره افراد هدف مدت ساعت
۱۶۳ فناوری اطلاعات حرفه:Microsoft Word 2016 مهارتی عمومی ۱۵
۱۶۴ فناوری اطلاعات حرفه:توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با WordPress مهارتی عمومی ۳۴۰
۱۶۵ فناوری اطلاعات حرفه:توسعه دهنده صفحات وب با php و Mysql مهارتی عمومی ۳۷۰
۱۶۶ فناوری اطلاعات حرفه:تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی مهارتی عمومی ۴۵۰
۱۶۷ فناوری اطلاعات حرفه:تکنسین عمومی امنیت شبکه مهارتی عمومی ۲۴۰
۱۶۸ فناوری اطلاعات حرفه:تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری مهارتی عمومی ۴۵۰
۱۶۹ فناوری اطلاعات حرفه:رایانه کار DIRECTOR * مهارتی عمومی ۸۰
۱۷۰ فناوری اطلاعات حرفه:رایانه کار ICDL درجه۱ مهارتی عمومی ۹۴
۱۷۱ فناوری اطلاعات حرفه:رایانه کار MS-OUTLOOK مهارتی عمومی ۱۳
۱۷۲ فناوری اطلاعات حرفه:کارور امنیت فناوری اطلاعات مهارتی عمومی ۳۰
۱۷۳ فناوری اطلاعات حرفه:محتوا ساز آموزش الکترونیکی مهارتی عمومی ۲۵۰
۱۷۴ فناوری اطلاعات حرفه:مسیریابی شبکه های سیسکو Cisco Certified Network Professional (CCNP Routing) مهارتی عمومی ۴۰
۱۷۵ فناوری اطلاعات حرفه:پیاده سازی امنیت شبکــه مهارتی عمومی ۶۵
۱۷۶ فناوری اطلاعات حرفه:پیکربندی شبکه سیسکو مهارتی عمومی ۷۵
۱۷۷ فناوری اطلاعات حرفه:کار با سیستم عامل Windows مهارتی عمومی ۶۴
۱۷۸ فناوری اطلاعات حرفه:کاربر اتوماسیون اداری مهارتی اداری ۲۳۰
۱۷۹ فناوری اطلاعات حرفه:کاربر نرم افزار اداری * مهارتی اداری ۶۴
۱۸۰ فناوری اطلاعات حرفه:کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار مهارتی عمومی ۹۰