دوره غیرحضوری ایمنی حریق و آتش نشانی

ثبت نام

زمان برگزاری: نیمه اول مهرماه

دوره غیرحضوری: —- آنلاین

مدت زمان: ۸ ساعت

تعداد دانشپذیران : حداقل ۳۰ نفر

 

مدرک دوره : گواهینامه بین المللی و گواهینامه مورد تأیید مرکز تحقیقات و تعلیمات کار و تاییدیه حضور در دوره (لطفا جهت کسب اطلاعات درمورد گواهینامه با دفتر تماس حاصل بفرمایید

 

در این دوره چه آموزش داده می شود؟

آتش‌نشانی یا اطفا حریق، مجموعه اقداماتی است که برای مقابله با آتش انجام شده و شامل خاموش کردن، کنترل و یا هدایت آتش‌های ناخواسته می شود. اهداف آتش‌نشانی حفاظت از سلامت افراد، جلوگیری از آسیب به اموال و حفاظت از محیط زیست است. در همه کشورها سازمان آتش نشانی  وجود دارد که وظیفه مقابله با آتش، سوانح و حوادث مختلف را برعهده دارد. آتش نشان فردی است که انواع مهارت های اطفا حریق و عملیات امداد و نجات را دارد. او از افراد و اموال آنها در برابر آتش و سایر خطرات محافظت کرده و در شرایط اضطراری به آنان کمک می کند. همچنین درباره مسایل ایمنی به افراد آموزش و مشاوره می دهد.

تعریف ایمنی حریق

ایمنی حریق به مجموعه ای از مطالعات و اقداماتی گفته می شود که هدف شان جلوگیری از آتش، کاهش اثرات یا واکنش در برابر آتش و کاهش صدمات ناشی از آن است. علم ایمنی در برابر آتش شامل مطالعات رفتار، دسته بندی، فرو نشانی و بازرسی آتش در قالب بخش های پژوهش و توسعه ، تولید و آزمایش است. روش های ایمنی در برابر آتش به دو دسته عامل (active ) و غیر عامل (passive ) تقسیم بندی می شوند: ۱)  روش های غیر عامل یا مقابل پیشگیرانه : شامل تدابیر و اقداماتی هستند که مانع از ایجاد و تشدید حریق شده یا احتمال آنرا کاهش می دهند. یکی از روش های غیر عامل مهم، استفاده از مصالح ضد حریق در ساختمان ها است. علاوه بر این، اجرای مانور های آمادگی و آموز ش های تخصصی نیز جز رو شهای مقابل پیشگیرانه محسوب می شوند. ۲)  روش های عامل یا مقابل پس از وقوع: شامل فعالیت های تشخیصی سریع بعد از وقوع حریق یا انجام اقدامات موثر است. از مهمترین روش های عامل میتوان به استفاده از سیستم های اعلام حریق اشاره کرد.   علاوه براین، اقدامات مربوط به ایمنی در برابر آتش دارای سه مرحله پیشگیری از حریق، آمادگی برای اطفا حریق و واکنش در برابر حریق میشود. دوره ایمنی آتش نشانی که توسط مرکز آموزش مجازی گاما ارائه شده به علاقمندان امکان میدهد تا در زمینه آتش نشانی تجربه و اطلاعات مفیدی کسب کنند.

سرفصل های مطالب

 • بخش اول: مقدمه
 • بخش دوم : رفتار آتش
 1. – تعاریف
 2. – مثلث آتش
 3. – روش اطفاء حریق
 4. – روش انتقال حرارت
 5. – طبقه بندی آتش سوزی
 • بخش سوم : انواع خاموش کننده ها
 1. – طبقه بندی اطفاء کننده های حریق
 2. – انواع خاموش کننده ها
 • بخش چهارم : تجهیزات
 1. – خوردروهای آتش نشانی
 2. – لوله های آتش نشانی
 3. – جعبه فایرباکس
 4. – شیر هیدرانت
ثبت نام