دوره ارگونومی عمومی (کاربردی)

ثبت نام

زمان برگزاری: نیمه اول مهرماه

دوره غیرحضوری: —- آنلاین

مدت زمان: ۸ ساعت

تعداد دانشپذیران : حداقل ۳۰ نفر

مدرک دوره : گواهینامه بین المللی و گواهینامه مورد تأیید مرکز تحقیقات و تعلیمات کار و تاییدیه حضور در دوره (لطفا جهت کسب اطلاعات درمورد گواهینامه با دفتر تماس حاصل بفرمایید

توضیحات

دانش ارگونومی یا فاکتورهای انسانی، هر چند دارای قدمتی نه چندان دور است، ولی تا به امروز توانسته است، در بسیاری از کشورهای جهان رشد چشم گیری داشته باشد. به طور کلی این دانش با هدف بهینه سازی ارتباط و تعامل محیط و هر آنچه در پیرامون انسان می باشد، بنا نهاده شده است. این دانش سعی در بالا بردن کیفیت و بهره وری این تعامل دارد ،به طوری که با آسایش و راحتی انسان همراه باشد .با افزایش کیفیت و بهره وری انجام کارها وشغل ها ،می توان ارگونومی را در حوزه های بسیار زیادی از جمله کشاورزی، بهداشت و درمان، صنایع مختلف نظامی و … مورد استفاده قرار داده و آن را با مفهوم اقتصاد، چه در سطح خُرد و چه در سطح کلان مربوط دانست.

 

هدف:
بیان ضرورت و آشنایی با ارگونومی و نحوه کاربرد حوزه های آن

Top of Form

Bottom of Form

 

فهرست مطالب

مقدمه

اصول طراحی آنتروپومتریک

محدوده فضاهای کار

طول زمان نشستن و فشار وارده به دیسک کمر

عوارض ناشی از حمل بار دستی

تدابیر پیشگیری در محیط کار

کار جسمانی و فشار گرمایی

ارزیابی ارگونومیکی از خطاهای انسانی

فاکتورهای انسانی

خطاهای انسانی و ایمنی

استخدام پرسنل و سازماندهی آنان

طراحی اتاق کنترل و Layout

گزارش گیری

طراحی وسایل و تجهیزات و نگهداری و آزمایش آنان

مراجع مورد استفاده

ثبت نام